Categoría: Altes Capacitats

altes capacitats

Les Altes Capacitats: principals característiques en nens i adolescents

El concepte d’altes capacitats intel·lectuals fa referència a la condició en la que una persona presenta característiques intel·lectuals quantitativa i qualitativament superiors a la resta en una o vàries àrees aptitudinals.

ALGUNES CARACTERÍSTIQUES:

 • Gran facilitat i rapidesa en l’aprenentatge – aquesta característica els pot dur a avorrir-se fàcilment.
 • Destaquen per una gran habilitat verbal – poden utilitzar-la per desafiar, manipular o ofendre.
 • Tenen un elevat nivell d’activació mental – poden activar-se físicament o frustrar-se si no reben l’estimulació necessària, així com tenir dificultats per conciliar el son.
 • La seva curiositat sovint és inesgotable – poden ser altament demandants.
 • Tenen una gran capacitat de concentració amb allò que els motiva – poden no saber prioritzar i atendre únicament a allò que és del seu interès.
 • Mostren hipersensibilitat emocional i sensorial – poden tenir dificultats per gestionar les seves emocions i per tolerar segons quines olors, sorolls o tipus de tacte.
 • Tenen una gran capacitat d’observació i d’anàlisi de les situacions – la seva atenció pot dependre de forma radical segons els seus interessos.
 • Solen ser perfeccionistes i meticulosos – es solen imposar metes altes o evitar realitzar tasques on puguin fracassar.
 • Tenen un gran sentit de la justícia i preocupacions d’edats superiors – es poden mostrar rígids si els altres no actuen com ells creuen que hauria de ser.
 • Tenen una gran capacitat d’imaginació, creativitat i d’entreteniment autònom – poden semblar independents i no necessitar dels altres.

TIPOLOGIES:

 • Superdotació: inclouen aquelles persones que destaquen de forma significativament superior en totes les àrees, incloent una elevada capacitat creativa. Una de les principals característiques de la superdotació és la flexibilitat cognitiva, és a dir, que són capaços de combinar diferents tipus d’informació i d’utilitzar una gran quantitat de recursos i estratègies complexes per a la resolució de problemes.
 • Talents: es consideren talentoses aquelles persones que destaquen en un o diversos àmbits, però no en tots. Segons quantes i quines són les àrees en les que destaquen, es classifiquen en talents simples (verbal, lògic, matemàtic, social o creatiu) i en talents complexes (lògic-verbal-memorístic, artístic-figuratiu, motriu…).

 

Dins l’àmbit educatiu, els nens i adolescents amb altes capacitats requereixen d’un ensenyament adaptat que està contemplat dins la llei sobre necessitats educatives especials. En aquestes adaptacions, trobem interessant destacar que no només els continguts i objectius de l’aprenentatge s’han de poder adaptar, sinó també els mestres i professors han de poder tenir recursos per acollir les necessitats personals, emocionals i socials d’aquests alumnes.

El grup de treball en Altes Capacitats del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i el grup de recerca en Altes Capacitats del Col·legi de Pedagogs han el·laborat una guia recent per a professionals que ens dediquem a l’atenció de persones amb altes capacitats intel·lectuals per tal d’unificar criteris d’avaluació, diagnòstic i d’intervenció personal i educativa.