Categoría: Ansietat

insomnio-infantil

«Mama, Papa… No puc dormir»

Els trastorns del son inclouen dificultats per conciliar o mantenir el son, conductes anormals durant el son o quedar-se adormit en moments inapropiats. L’insomni és el trastorn del son més freqüent en edat infantil; s’estima una prevalença del 14% en nens majors a 5 anys.

Parlem d’insomni quan apareix la dificultat per adormir-se o mantenir el son durant la nit, que es manté durant almenys un mes i que provoca malestars durant el dia, com nerviosisme, irritabilitat o somnolència, entre altres.

Quins són els tipus d’insomni més freqüents en edat inantil?

Insomni conductual

El nen o nena no pot adormir-se sol i necessita la presència dels pares. Sovint el seu comportament es caracteritza per la resistència a anar a dormir, plors i irritabilitat. Durant els despertars nocturns, reclama l’atenció dels pares i requereix la seva presència de nou per a tornar-se a adormir.

Insomni per higiene del son inadequada

Aquest tipus d’insomni apareix com a conseqüència de realitzar activitats o conductes durant el dia o just abans d’anar a dormir que interfereixen en la qualitat del son durant la nit. Les més freqüents són:

  • Consum d’aliments que contenen cafeïna o xocolata.
  • Activitats esportives intenses poc temps abans d’anar a dormir.
  • Estimulació lluminosa (televisió, ordinador, mòvil, tabletes…).

Recomanacions generals per evitar o millorar l’insomni infantil:

  • Establir un horari fixe per anar a dormir i per a despertar-se.
  • Tenir una rutina prèvia que anticipi el son, com pot ser: sopar, rentar dents, fer pipi i estona per explicar o llegir un conte.
  • Mantenir l’habitació confortable, sense llums intenses o sorolls ambientals.
  • Evitar que el nen o nena realitzi activitats físiques intenses prèvies a l’hora d’anar a dormir.
  • És important anar preparant al nostre fill per a que el seu cos es vagi relaxant. Es pot utilitzar un to de veu calmat i evitar sobreexitar-lo en acabar l’hora de sopar.
  • Evitar l’ús de dispositius electrònics  minuts abans d’anar a dormir.
  • Practicar de forma conjunta amb el nostre fill exercicis de relaxació que formin part de la rutina per anar a dormir.

Algunes consideracions:

Cal tenir en compte que les causes de l’insomi infantil poden ser diverses. Dins la consulta, sovint apareixen problemes relacionats amb el son en nens i nenes amb un temperament ansiós, o com a indicador precoç d’una alteració de l’estat d’ànim, així com nens i nenes amb TDAH a qui freqüentment els resulta difícil la regulació del son-vigília.

D’aquesta manera, cal poder conèixer i entendre la causa o causes del problema, així com els factors que el mantenen per a poder-hi intervenir de forma adequada en el cas que sigui necessari.