Categoría: Comunicació

logopedia

Logopèdia

logopedia

Què és la Logopèdia?

 La logopèdia és la disciplina encarregada de prevenir, avaluar, diagnosticar i tractar les alteracions de la parla, el llenguatge i la veu.

Què fa el Logopeda?

Els Logopedes avaluen, diagnostiquen i tracten desordres en la comunicació en infants i adults, així com dificultats relacionades amb diferents trastorns del neurodesenvolupament:

 • Dificultats per articular correctament alguns sons com /S/, /R/, /L/, /LL/, etc.
 • Deglució atípica per una incorrecta posició lingual en repòs i/o a l’empassar.
 • Retards en el desenvolupament, degut a retard maduratiu o bé per alguna patologia.
 • Dificultats en la lectoescriptura o en l’adquisició dels aprenentatges.
 • Trastorns en la fluidesa de la parla: disfèmia (quequeig o tartamudesa).
 • Dificultats per a empassar (disfàgia) per patologia neurològica, tant en nadons, nens o adults.
 • Problemes de veu: en infants o bé en adults, per exemple en professionals que han de parlar durant moltes hores i sovint es queden sense veu.
 • Dany cerebral adquirit degut a un ictus, un traumatisme cranioencefàlic, un tumor cerebral o una infecció i que causen alteracions en la parla, el llenguatge i les funcions cognitives.
 • Malalties neurodegeneratives que afecten la parla, el llenguatge i/o la deglució: Parkinson,Alzheimer, Esclerosi Múltiple, Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), …
 • Trastorns de l’espectre autista: TEA, Asperger, …
 • Fissura llavipalatina.
 • Afectacions neurològiques com la paràlisi cerebral.

Quan cal fer una consulta?

 • Quan hi ha hagut dificultats en el naixement i/o hi ha un retard en l’adquisició del llenguatge.
 • Sempre que es tingui una alteració o sospita de canvis a nivell de llenguatge, parla, audició, veu i/o deglució.
 • Si existeixen dificultats en l’adquisició dels aprenentatges.
 • Si s’ha patit un accident, ictus o hi ha un tumor que afecta al cervell provocant alteracions en la comunicació.
 • Quan s’ha de reiniciar un tractament d’ortodòncia que es va donar per finalitzat en el seu moment.

La necessitat de la coordinació

Des del centre INTEGRA entenem la coordinació entre els diferents professionals com un pilar bàsic en el procés de diagnòstic i d’intervenció. És per això que en alguns casos, tant l’avaluació com el tractament serà compartit o complementat amb els diferents professionals que treballem al centre, cadascún especialitzat en el seu àmbit.